Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 12:26:03 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16488Tiêu đề: 1 bài dao động điện từ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 12:26:03 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L= 1,2.[tex]10^{-4}[/tex] H và một tụ điện có điện dung C= 3nF. Điện trở của cuộn dây là 2[tex]\Omega[/tex]. Để duy trì dao động điện tử trong mạch với hiệu điện thế cực đại Uo = 6V trên tụ điện thì phải cung cấp cho mạch một công suất:
Đ/a: 0,9 mW. Cho em hỏi bài này mình dùng công thức nào?Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:46:46 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
P= I^2 R
mà I = U căn(C/L)
=> P = U^2. C/L . R
        = (U0^2.C.R) / (2L) =  0,9mW


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động điện từ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:19:52 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
P= I^2 R
mà I = U căn(C/L)
=> P = U^2. C/L . R
        = (U0^2.C.R) / (2L) =  0,9mW
Nhưng tại sao I = U can(C/L), công thức đó chứng minh làm sao


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:23:19 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
P= I^2 R
mà I = U căn(C/L)
=> P = U^2. C/L . R
        = (U0^2.C.R) / (2L) =  0,9mW
Nhưng tại sao I = U can(C/L), công thức đó chứng minh làm sao

I = w Q
I = w. CU
  = 1/ căn (LC) . CU
  = U. căn (C/L)