Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trungkienvatli_2989 trong 09:54:59 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16484Tiêu đề: TÍNH NĂNG LƯỢNG TỎA TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: trungkienvatli_2989 trong 09:54:59 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Cho phản ứng hạt nhân H[1;3]+H[1;2]->[tex]\alpha[/tex]+n+17,6MeV
số avogadro=6,02*10^23(mol^-1). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g khí He là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: TÍNH NĂNG LƯỢNG TỎA TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 10:16:05 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Cho phản ứng hạt nhân H[1;3]+H[1;2]->[tex]\alpha[/tex]+n+17,6MeV
số avogadro=6,02*10^23(mol^-1). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g khí He là bao nhiêu?
năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g hêli là: E=17,6.0,25.6,02.[tex]10^{23}[/tex] (Mev)
Tiêu đề: Trả lời: TÍNH NĂNG LƯỢNG TỎA TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: trungkienvatli_2989 trong 10:27:23 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
dạ. tại sao lại có 0,25 ạ


Tiêu đề: Trả lời: TÍNH NĂNG LƯỢNG TỎA TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:42:21 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Tạo ra 1 hạt anpha tỏa 17,6 MeV
Tao ra 1 gam anpha, tức (m/A).6,023.10^23 hạt = 0,25.6,023.10^23 hạt => đáp án


Tiêu đề: Trả lời: TÍNH NĂNG LƯỢNG TỎA TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Gửi bởi: trungkienvatli_2989 trong 11:32:34 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
da. em hiểu rồi ạ. em hiểu nhầm đề ạ. Cảm ơn mọi người.