Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoathuytinh16021995 trong 09:56:10 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16479Tiêu đề: giao thoa sóng ánh sáng khó cần giải đáp
Gửi bởi: hoathuytinh16021995 trong 09:56:10 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm y - âng trong chân không về giao thoa ánh sáng a = 5mm D = 2m  chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng là $ \lambda _1 =  0,75 \mu m $ và bức xạ $ \lambda _x $ thì ng ta đo được khoảng cách liên tiếp giữa 3 vân sáng màu vàng là 1,2 mm bước sóng và màu sắc của mước sóng $ \lambda _x $ là bao nhiêu ??


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng ánh sáng khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:08:01 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
trong thí nghiệm y - âng trong chân không về giao thoa ánh sáng a = 5mm D = 2m  chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng là $ \lambda _1 =  0,75 \mu m $ và bức xạ $ \lambda _x $ thì ng ta đo được khoảng cách liên tiếp giữa 3 vân sáng màu vàng là 1,2 mm bước sóng và màu sắc của mước sóng $ \lambda _x $ là bao nhiêu ??
màu đỏ và màu x
màu vàng là màu vân trùng
Khoảng cách 2 vân trùng i'=0,6mm
[tex]i'=k_1.i_1=k_2.i_2 ==> k_1=2[/tex]
ĐKVT: [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2[/tex]
==> [tex]0,38<=\lambda_2=1,5/k_2<=0,76 ==> \lambda_2=0,5\mu.m[/tex]