Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 02:37:11 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16475Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 02:37:11 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A, B dao động cùng pha cách nhau 15 cm. Bước sóng 2cm. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với nguồn A. Khoảng cách AM nhỏ nhất là.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 09:42:30 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
xét số điểm dao động cực đại trên AB: -15/2<k<15/2 -->> -7,5<k<7,5
để M dao động với biên độ cực đại mà gần A nhất-->> [tex]d2- d1 =7 \lambda[/tex] (1)
để M dao động ngược pha với nguồn A  ---->> [tex]\frac{(d1 +d2)\pi }{ \lambda } = (2k +1) \pi[/tex]
mà [tex]d_{1} + d_{2} > 15 ==>> k > 3,25 -->> k= 4 -->. d1 + d2 = 9. \lambda (2)[/tex]
d1 = 2; d2 =16
khoảng cách AM = d1