Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 01:15:23 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16472Tiêu đề: Bài tập vô cơ hỗn hợp Fe, Cu, S tác dụng HNO3 hay và khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 01:15:23 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Giải thích giúp em bài này với:
Hòa tan hết 2,72 g hõn hợp X gồm FeS2 ,FeS,Fe,CuS,Cu trong 500 ml dd HNO3 1 M sau khi kết thúc các pứ thu dc dd Y và 0,07 mol một chất khí thoát ra .Cho Y tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu dc 4,66 g kết tủa .Mặt khác dd Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu .biết trong các quá trình trên sản phẩm khử duy nhất của N(+5) là NO .giá trị của m là?
Đ/a :9,76
Tính giúp em lượng dư H+ ở phản ứng đầu giúp em, em tính H+ = 0,05 - 4*0.07 = 0,22 nhưng không đúng. Nếu ta quy hợp hỗn hợp X thành Fe, Cu, S thì nhất định S có liên quan gì đến H+ nhưng em vẫn chưa nghĩ ra?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vô cơ hỗn hợp Fe, Cu, S tác dụng HNO3 hay và khó
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 01:32:24 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
S >> H2SO4

nếu bạn dùng bảo toàn e thì viết như thế này

[tex]S -6e + 4H20 \rightarrow 8 H^{+} + SO_{4}^{2-}[/tex]


Lưu ý thêm
[tex]H^{+} + NO_{3}^{-} + 3e \rightarrow NO + H2O[/tex]

Bạn tự xử lý số liệu nha


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vô cơ hỗn hợp Fe, Cu, S tác dụng HNO3 hay và khó
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:26:54 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
S >> H2SO4

nếu bạn dùng bảo toàn e thì viết như thế này

[tex]S -6e + 4H20 \rightarrow 8 H^{+} + SO_{4}^{2-}[/tex]


Lưu ý thêm
[tex]H^{+} + NO_{3}^{-} + 3e \rightarrow NO + H2O[/tex]

Bạn tự xử lý số liệu nha

Cho mình hỏi dạng toán này, S tác dụng với nước cho ra H+ luôn hả bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vô cơ hỗn hợp Fe, Cu, S tác dụng HNO3 hay và khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 10:49:55 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2013
Mình hiểu ra bạn thắc mắc chỗ nào rồi. Trước làm bài tập mình cũng nhầm rất nhiều ở đây
PT: 3e+ 4H+ + NO3- --> NO  chỉ dùng khi H+ phản ứng hết  Vd: HNO3 + Fe , cu . H+ chỉ có nhiệm vụ là môi trường oxi hóa không làm gì khác cả
Còn ở đây S -> SO42- thì ta vẫn còn H+ để Có H2SO4 trong dung dịch. Bạn có thể viết pt ion ra cụ thể H+ vẫn còn.
Viết như bạn tienphuoc3131 thì là dùng cho những bạn hiểu rõ rồi. Còn cụ thể thì là như mình đã nêu