Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linh110 trong 12:39:04 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16470Tiêu đề: Sóng cơ học
Gửi bởi: linh110 trong 12:39:04 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Giúp e thêm bài này nữa ạ

Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 80 cm/s và tần số 20 Hz, biên độ sóng không đổi và bằng 3 cm. Khi phần tử môi trường dịch chuyển một đoạn s thì sóng truyền thêm quãng đường 14cm. giá trị của s là


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:36:19 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
lamda = 4 cm
14 = 4.3 +2 = 4T +T/2
1 T dịch chuyển 4A
1/2 T dịch chuyển 2A
=> (4.4 +2 )A= 18A = 54cm