Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 11:35:58 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16466Tiêu đề: 4 bài con lắc đơn và con lắc lò xo
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 11:35:58 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy giúp em hướng làm 4 bài dao động, em xin cảm ơn

Bài 1: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có tần số dao động bé là f1 và f2 với f1 < f2. Kích thích để hai con lắc dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng. Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là ?
  đáp án : 1 / ( f2 - f1 )

Bài 2: Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng một nhiệt độ thì chu kỳ của con lắc là T '. Biết T ' khác T chỉ do lực đẩy Acsimet của không khí. Gọi tỉ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là e. Mối liên hệ giữa T ' với T là ??
  đáp án: 

[tex]T' = \frac{T}{\sqrt{1-e}}[/tex]Bài 3: Một lò xo có độ cứng k = 40N/m, đầu trên được giữ cố định còn phía dưới gắn vật nặng m. Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm. Trong quá trình dao động, trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng
A. 0,50W.   B. 0,64W.   C. 0,41W.   D. 0,32W..   đáp án là A, 0.5 W

Bài 4: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 100 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại  được gắn với chất điểm m1 = 500 g. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai có khối lượng m2 = m1. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Các chất điểm m1; m2 có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang. Chọn gốc O ở vị trí cân bằng của hai chất điểm, chiều dương từ điểm giữ các chất điểm m1, m2 hướng về vị trí cân bằng, gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1 N. Thời điểm mà m2 bị tách khỏi m1  kể từ thời điểm ban đầu là ??
  Đáp án là:   (pi) / 10  (s)Tiêu đề: Trả lời: 4 bài con lắc đơn và con lắc lò xo
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:32:44 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
câu 3
ta tính được onega = 20 , m= 0,1kg
Pmax = m.g . vmax = m.g..omega.A = 0,5


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài con lắc đơn và con lắc lò xo
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 08:46:02 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
còn 3 bài kia làm như thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài con lắc đơn và con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:33 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy giúp em hướng làm 4 bài dao động, em xin cảm ơn

Bài 1: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có tần số dao động bé là f1 và f2 với f1 < f2. Kích thích để hai con lắc dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng. Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là ?
  đáp án : 1 / ( f2 - f1 )
Công thức này áp dụng khi f1 gần bằng f2, đó là công thức con lắc trùng phùng.
PP.
do f1<f2 ==> T1>T2 ==> con lắc 2 thực hiện n dao động thì con lắc thứ 1 thực hiện (n-1) dao động
==> nT2=(n-1)T1 ==> n=T1/(T1-T2)
==> Tg gặp nhau : t=nT2=T1.T2/(T1-T2)=1/(f2-f1)


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài con lắc đơn và con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:49:00 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Câu 4
bạn xem ở đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.msg32327#msg32327


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài con lắc đơn và con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:03:41 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013


Bài 2: Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng một nhiệt độ thì chu kỳ của con lắc là T '. Biết T ' khác T chỉ do lực đẩy Acsimet của không khí. Gọi tỉ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là e. Mối liên hệ giữa T ' với T là ??
  đáp án: 

[tex]T' = \frac{T}{\sqrt{1-e}}[/tex]


Trong không khí, tại vị trí cân bằng thì hợp lực của lực căng dây và lực đầy Asimet có độ lớn bằng độ lớn trọng lực, vẽ hình sẽ thấy rõ.
=> [tex]R=P-F_A[/tex]

Độ lớn lực đẩy Acsimet bằng trọng lượng khối khí bị vật chiếm chỗ: [tex]F_A=m_k_kg=D_k_k.V_v_a_t.g=D_k_k.\frac{m}{d_v_a_t}.g=mge[/tex]

vậy [tex]R=m(g-g.e)=mg'[/tex]

[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}};T'=2\pi \sqrt{\frac{l}{g'}}[/tex]  => [tex]T'=\frac{T}{\sqrt{1-e}}[/tex]