Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 10:01:02 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16463Tiêu đề: Hóa lý thuyết tổng hợp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 10:01:02 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
1/ Cho các phát biểu sau
(1) Nước đá có cấu trúc mạng tinh thể phân tử
(2) Cho tinh thể NaI vào dd H2SO4 đặc, đun nóng thu được I2
(3) Sục khí Cl2 vào dd NaOH loãng, nóng thu được nước Gia-ven
Số phát biểu đúng

2/ Cho các chất sau: etan, etilen, exetilen, benzen, stiren, toluen lần lượt tác dụng Cl2 (as). Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế và phản ứng cộng là


Các bạn giúp mình giải chi tiết nha. Và cho mình hỏi câu Nước đá có cấu trúc mạng tinh thể phân tử nó thuộc bài nào sách lớp mấy vậy


Tiêu đề: Trả lời: Hóa lý thuyết tổng hợp
Gửi bởi: superburglar trong 12:18:44 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
1/ Cho các phát biểu sau
(1) Nước đá có cấu trúc mạng tinh thể phân tử
(2) Cho tinh thể NaI vào dd H2SO4 đặc, đun nóng thu được I2
(3) Sục khí Cl2 vào dd NaOH loãng, nóng thu được nước Gia-ven
Số phát biểu đúng

2/ Cho các chất sau: etan, etilen, exetilen, benzen, stiren, toluen lần lượt tác dụng Cl2 (as). Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế và phản ứng cộng là


Các bạn giúp mình giải chi tiết nha. Và cho mình hỏi câu Nước đá có cấu trúc mạng tinh thể phân tử nó thuộc bài nào sách lớp mấy vậy (SGK 10NC trang 84)
Câu 1: câu đúng là 1,2.
(3) sai bỏ từ nóng đi
Câu 2.(câu này không chắc lắm :D) phản ứng thế gồm:etan, benzen, stiren, toluen
phản ứng cộng: etilen,exetilen, stiren


Tiêu đề: Trả lời: Hóa lý thuyết tổng hợp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 01:26:24 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 1 : nước đá đọc chỗ nào vậy supe, mà td NaOh loãng nóng ra gì

Câu 2: Đáp án là 2 và 4


Tiêu đề: Trả lời: Hóa lý thuyết tổng hợp
Gửi bởi: superburglar trong 02:27:48 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Câu 1 : nước đá đọc chỗ nào vậy supe, mà td NaOh loãng nóng ra gì

Câu 2: Đáp án là 2 và 4
phản ứng cộng sao là 4 được.
Bạn xem lại phần tô đỏ bên trên
khi có nhiết độ tầm >=75 có phản ứng: [tex]Cl_{2}+NaOH\rightarrow NaCl+NaClO_{3}+H_{2}O[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hóa lý thuyết tổng hợp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:23:22 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Theo mình các chất tham gia pứ thế là etan,benzen, toluen

Các chất tham gia pứ cộng là etilen, exetilen, stiren

Không biết đúng hay sai


Tiêu đề: Trả lời: Hóa lý thuyết tổng hợp
Gửi bởi: superburglar trong 03:54:30 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Theo mình các chất tham gia pứ thế là etan,benzen, toluen

Các chất tham gia pứ cộng là etilen, exetilen, stiren

Không biết đúng hay sai
Cậu thử hỏi lại thầy xem chứ bài này hơi ảo,mỗi sách viết một kiểu@@