Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 01:19:36 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16462Tiêu đề: bài toán tổng hợp dao động hay
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 01:19:36 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương cùng tần . biết dao động thứ 1 có biện độ 6 cm và trễ pha hơn dao động  tổng hợp là pi/2 .tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao đông thứ 1 thì dao động tổng hợp có li độ là 9 cm .biên độ dao đổng tổng hợp là
đáp số 6 căn3 cm
xin các thầy cô giúp em giải bài này , em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động hay
Gửi bởi: superburglar trong 01:27:56 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương cùng tần . biết dao động thứ 1 có biện độ 6 cm và trễ pha hơn dao động  tổng hợp là pi/2 .tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao đông thứ 1 thì dao động tổng hợp có li độ là 9 cm .biên độ dao đổng tổng hợp là
đáp số 6 căn3 cm
xin các thầy cô giúp em giải bài này , em xin cảm ơn
Bạn xem link:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16198.0


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động hay
Gửi bởi: vudinhtruongt trong 09:14:00 AM Ngày 10 Tháng Chín, 2013
Ta có x = x1+x2, suy ra x1 = 9 - 6 = 3 cm
Ta có: x1 bình chia A1 bình + x bình chia A bình bằng 1
với x 1 = 3 cm; x = 9 cm, suy ra A = 6 căn 3 cm


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động hay
Gửi bởi: vudinhtruongt trong 09:19:01 AM Ngày 10 Tháng Chín, 2013
một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương cùng tần . biết dao động thứ 1 có biện độ 6 cm và trễ pha hơn dao động  tổng hợp là pi/2 .tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao đông thứ 1 thì dao động tổng hợp có li độ là 9 cm .biên độ dao đổng tổng hợp là
đáp số 6 căn3 cm
xin các thầy cô giúp em giải bài này , em xin cảm ơn
x=x1 +x2 , suy ra x1 = 3 cm
ta có x1 bình chia A1 bình + x bình chia A bình bằng 1 ( vì vuông pha)
suy ra A bằng 6 căn 3


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động hay
Gửi bởi: cuongthich trong 11:51:29 AM Ngày 10 Tháng Chín, 2013
một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương cùng tần . biết dao động thứ 1 có biện độ 6 cm và trễ pha hơn dao động  tổng hợp là pi/2 .tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao đông thứ 1 thì dao động tổng hợp có li độ là 9 cm .biên độ dao đổng tổng hợp là
đáp số 6 căn3 cm
xin các thầy cô giúp em giải bài này , em xin cảm ơn
HD:
vì x1 vuông pha với x2 nên ta có [tex]\frac{x_{1}^{2}}{A1^{2}}+\frac{x2^{2}}{A2^{2}}=1[/tex]
và x= x1+x2 khi x2=6 x=9 thì x1=3 thay vào em tính được A2
biên đọ tổng hợp A=[tex]\sqrt{A1^{2}+A2^{2}}[/tex]