Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 10:55:27 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16460Tiêu đề: Bài điện học khó
Gửi bởi: tmtd trong 10:55:27 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Tại tâm một khung dây dẫn tròn phẳng bán kính r=20cm có một khung dây thứ hai có diện tích của mặt phẳng khung S=1 cm2. Khung 1 có n1=50 vòng, khung 2 có n2= 100 vòng. Cho khung 2 quay quanh 1 trong những đường kính của khung 1 với tốc độ góc w=300rad/s. Tìm giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung 2 nếu cho dòng điện 10A qua khung 1. Lúc đầu 2 mặt phẳng khung trùng nhau.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:28:27 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Tại tâm một khung dây dẫn tròn phẳng bán kính r=20cm có một khung dây thứ hai có diện tích của mặt phẳng khung S=1 cm2. Khung 1 có n1=50 vòng, khung 2 có n2= 100 vòng. Cho khung 2 quay quanh 1 trong những đường kính của khung 1 với tốc độ góc w=300rad/s. Tìm giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung 2 nếu cho dòng điện 10A qua khung 1. Lúc đầu 2 mặt phẳng khung trùng nhau.
HD: Em tự tính
nhìn thấy diện tích khung 1 quá bé ==> từ trường qua khung 1 coi như từ trường đều và bằng từ trường tại tâm vòng dây lớn
+ [tex]B=2\pi.10^{-7}.N.I/r[/tex]
+ Từ thông cực đại gửi qua khung 2: [tex]\Phi_0=N_1.B.S[/tex]
+ Suất điện động cực đại : [tex]Eo=\Phi_0.\omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học khó
Gửi bởi: tmtd trong 10:01:08 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Cái công thức tính từ trường tại tâm đó e chưa hiểu lắm ạ, thầy hướng dẫn kĩ cho e ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:24:33 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Cái công thức tính từ trường tại tâm đó e chưa hiểu lắm ạ, thầy hướng dẫn kĩ cho e ạ.
đây là Ct tính từ trường tại tâm vòng dây tròn, không biết thầy có nhớ nhầm Ct không, lâu quá không dạy 11