Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 10:35:55 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16459Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:35:55 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Chiếu 1 chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của 1 bể nước với góc tới i = 30 độ. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là nd= 1,329 với ánh sáng tím là nt= 1,343. Bể sâu 2m. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để đáy bể có 1 vạch sáng màu trắng là :
A 2,632 cm
B 0,426
C 0,851
D 1,816
 mong thầy cô, anh chị, bạn bè hướng dẫn e vs ạ!
e cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:42:35 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Chiếu 1 chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của 1 bể nước với góc tới i = 30 độ. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là nd= 1,329 với ánh sáng tím là nt= 1,343. Bể sâu 2m. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để đáy bể có 1 vạch sáng màu trắng là :
A 2,632 cm
B 0,426
C 0,851
D 1,816
 mong thầy cô, anh chị, bạn bè hướng dẫn e vs ạ!
e cảm ơn nhiều!
bề rộng chùm sáng chiếu vào sao cho tia khúc xạ đỏ trùng với tia khúc xạ tím
mình xét 2 tía sáng trắng ở 2 bên chùm sáng
+ Khi vào nước : Tia 1 phân tích ra tia sáng đơn sắc xuống đáy, tia 2 cũng vậy ==> ĐK trên thỏa khi tia tím của tia 2 xuống đáy chậu trùng với tia đỏ của tia 1
+ sin(30)=nt.sin(rt) ; sin(30)=nd.sin(rd) ==> rt,rd
+ Em vẽ hình sẽ tìm được khoảng cách từ tia đỏ đến tia tím ở đáy chậu:[tex]x = h(tan(rd)-tan(rt))[/tex]
+ Bề rộng tia (1) và (2) : [tex]L=sin(60).x[/tex]