Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vknight trong 08:05:50 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16457Tiêu đề: BÀi tập dao động cơ...please help me!!!!
Gửi bởi: vknight trong 08:05:50 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
một vật có khối lượng m=100g chuyển động vs pt : x=(4+Acos(wt) (cm/s). Biết rằng cứ sau một khoảng time ngắn nhất [tex]\pi /30[/tex] s thì vật lại cách VTCB 4 căn 2 cm. Xđ tốc độ và hợp lực lên vật tại vị trí x=-4 cm.
  Tại sao bài giải ghi là [tex]\pi /30 = T/4[/tex] ??????  nhờ giải thích kĩ càng  cả bài giùm ạh!! thanks


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập dao động cơ...please help me!!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:35:07 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài này đã có trên Diễn Đàn rồi, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm.