Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangvihn trong 07:41:27 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16456Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: hoangvihn trong 07:41:27 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
bài 1.trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, khoảng cách giữa 2 khe là a, khoảng cách từ 2 khe đến màn là D= 1m. đặt giữa 2 khe và màn một thấu kính hội tụ có tiêu cự 9cm thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rỏ nét của 2 khe trên màn. ở vị trí mà ảnh lớn hơn, khoảng cách giữa hai ảnh S'1S'2 là 4,5mm, khoảng cách giữa 2 khe là
a. 2mm
b. 1mm
c. 0,75mm
d. o,5mm

bài 2.loa của một máy phát thanh có công suất cực đại là 2W. để tại 1 điểm cách máy 4m có mức cường độ âm là 70db thì công suất loa phải giảm
a.995 lần
b. 497 lần
c. 695 lần
d. 765 lần

các bạn và thầy cô giúp e 2 bài này nhé...


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 09:29:46 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
bài 1.trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, khoảng cách giữa 2 khe là a, khoảng cách từ 2 khe đến màn là D= 1m. đặt giữa 2 khe và màn một thấu kính hội tụ có tiêu cự 9cm thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rỏ nét của 2 khe trên màn. ở vị trí mà ảnh lớn hơn, khoảng cách giữa hai ảnh S'1S'2 là 4,5mm, khoảng cách giữa 2 khe là
a. 2mm
b. 1mm
c. 0,75mm
d. o,5mm

Gọi d là vị trí của hai khe với thấu kính
       d' là vị trí của ảnh thật (ảnh trên màn) của hai khe qua thấu kính
Ta có : [tex]\left\{\begin{matrix} d+d'=100\\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}=\frac{}1{9}\ \end{matrix}\right.[/tex]
Giải ta tìm được : d = 10cm và d' = 90 cm (vị trí ảnh lớn hơn)
                 hoặc  : d = 90cm và d' = 10cm
  Độ lớn số phóng đại trong trường hợp ảnh lớn hơn là:[tex]\left|k \right|=\frac{d'}{d}= 9 = \frac{4,5}{a} => a = 0,5 mm[/tex]

           


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:15:59 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
bài 2.loa của một máy phát thanh có công suất cực đại là 2W. để tại 1 điểm cách máy 4m có mức cường độ âm là 70db thì công suất loa phải giảm
a.995 lần
b. 497 lần
c. 695 lần
d. 765 lần

các bạn và thầy cô giúp e 2 bài này nhé...

Ban đầu tại điểm cách máy 4m có [tex]I=\frac{P}{4\pi 4^2}=9,947.10^-^3W/m^2[/tex]

Lúc sau tại điểm đó có L = 70 dB => [tex]I'=10^-^5W/m^2[/tex]

[tex]\frac{P}{P'}=\frac{4\pi 4^2I}{4\pi 4^2I'}=\frac{I}{I'}=994,7[/tex]