Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 04:08:56 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16452Tiêu đề: Dao động điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:08:56 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
các thầy xem hộ e bài làm này sai ở đâu ạ

CÂU 59 một mạch dao động gồm cuộn dây có cuộn cảm L=1,5mH và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1=50pF đến C2=450pF.Khi một trong hai bản tụ xoay một góc từ 00 đến 1800.Biết điện dung của tụ phụ thuộc vào góc xoay theo hàm bậc nhất.Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng bao nhiêu kể từ vị trí mà tụ điện có điện dung cực tiểu


180 độ ứng với 400 pF
=> 1 độ ứng với 20/9 pF
hàm bậc nhất đó là C = 50 + alpha . 20/9
với alpha là góc xoay
lamda = 1200 = 2 pi c căn ( LC) => C = 800/3 pF
alpha . 20/9= 800/ 3 - 50 = 650/3
=> alpha = 97,5 độ

đáp án đúng phải là 99 độ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 09:07:33 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bạn không sai chỗ nào cả!
Bạn chỉ hơi tùy tiện ở chỗ lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex] (mà đề bài không cho)
nên kết quả của bạn khi tính C = 800/3 pF (nó đẹp quá nhưng sai số nhiều quá) nên kết quả sai lệch so với đáp án/
Bạn chỉ nhân với pi bình thường thì kết quả là 99 mà!