Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangtrunghd1987 trong 01:42:03 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16448Tiêu đề: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 01:42:03 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: sonycorp trong 03:55:07 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]
[tex]I_1[/tex] mạch cộng hưởng, [tex]I_2[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại => [tex]I_1=I_2 => n_1=n_2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:36:50 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]
[tex]I_1[/tex] mạch cộng hưởng, [tex]I_2[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại => [tex]I_1=I_2 => n_1=n_2[/tex]
[/quote
Bạn bị "dính bẩy" rồi bạn làm lại đi nhé


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:43:35 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]
[tex]I_1[/tex] mạch cộng hưởng, [tex]I_2[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại => [tex]I_1=I_2 => n_1=n_2[/tex]
[/quote
Dạng bài tập máy phát mắc với mạch RLC thì khi thay đổi tốc độ của rôto mà xảy ra cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chưa chắc đã cực đại .và khi cường độ dòng điện hiệu dung cực đại thì chưa chắc đã xảy ra cộng hưởng.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: sonycorp trong 11:18:17 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]
[tex]I_1[/tex] mạch cộng hưởng, [tex]I_2[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại => [tex]I_1=I_2 => n_1=n_2[/tex]
[/quote
Dạng bài tập máy phát mắc với mạch RLC thì khi thay đổi tốc độ của rôto mà xảy ra cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chưa chắc đã cực đại .và khi cường độ dòng điện hiệu dung cực đại thì chưa chắc đã xảy ra cộng hưởng.
Anh giải giúp em với ạ, em chịu thôi :)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: superburglar trong 05:56:39 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]
[tex]I_1[/tex] mạch cộng hưởng, [tex]I_2[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại => [tex]I_1=I_2 => n_1=n_2[/tex]
[/quote
Dạng bài tập máy phát mắc với mạch RLC thì khi thay đổi tốc độ của rôto mà xảy ra cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chưa chắc đã cực đại .và khi cường độ dòng điện hiệu dung cực đại thì chưa chắc đã xảy ra cộng hưởng.
Anh giải giúp em với ạ, em chịu thôi :)
Bài Này theo mình quy đổi thành bài toán w thay đổi để Ul max.Vậy chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó nên tham khảo
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 09:18:09 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2013
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC.Khi tốc độ quay của roto bằng [tex]n_{1}[/tex] trong mạch RLC có cộng hưởng và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc này là [tex]I_{1}[/tex].Khi tốc độ của roto bằng [tex]n_{2}[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại là [tex]I_{2}[/tex]. Chọn hệ thức đúng.
A. [tex]n_{1}= n_{2}[/tex]           B.[tex]n_{1}< n_{2}[/tex]     C.[tex]I_{1}> I_{2}[/tex]                   D.[tex]n_{1}> n_{2}[/tex]
[tex]I_1[/tex] mạch cộng hưởng, [tex]I_2[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại => [tex]I_1=I_2 => n_1=n_2[/tex]
[/quote

Dạng bài tập máy phát mắc với mạch RLC thì khi thay đổi tốc độ của rôto mà xảy ra cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch chưa chắc đã cực đại .và khi cường độ dòng điện hiệu dung cực đại thì chưa chắc đã xảy ra cộng hưởng.
Anh giải giúp em với ạ, em chịu thôi :)
Bài Này theo mình quy đổi thành bài toán w thay đổi để Ul max.Vậy chọn C
Dạng bài tập này mình thấy trên diễn đàn thầy QUANG DƯƠNG có giải một bài tương tự nhưng theo mình thì cách giải đó hơi dài
mình trích đề bài như sau:
 Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi Rôto của máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại. Khi Rôto của máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/phút) và n2 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài  có cùng một giá trị. Hệ thức quan hệ giữa n0, n1, n2  là:? Đáp án là:[tex]n_0{^{2}}=2.\frac{n_{1}^{2}.n_{2}^{2}}{n_1{^{2}+n_2{^{2}}}}[/tex]
Mình có thể gợi ý như sau :Giả sử [tex]n_{2}=x.n_{1}[/tex] với [tex]n_{1} , n_{2}[/tex] là tốc độ của roto
[tex]I_{2}= \frac{x.E}{\sqrt{R^{2}+(x\omega L-\frac{1}{x\omega C})^{2}}}[/tex]
chia cả hai vế cho x ta được hàm số theo ẩn x .Để [tex]I_{max}[/tex] thì mẫu số Min vì dưới mẫu là dạng hàm bậc hai nên dễ dàng suy ra được đáp án bài này là: [tex]n_{2}>n_{1}[/tex] (chú ý: Khi máy phát nối với mạch RLC thì khi thay đổi tốc độ của Roto mà mạch ngoài xảy ra cộng hưởng thì chưa chắc cường độ hiệu dụng đã cực đại và ngược lai khi cường độ hiệu dụng cực đại thì chưa chắc đã xảy ra cộng hưởng).Dựa vào điều này nhiều tác giả đã chế ra nhiều bài khác nhau và rất nhiều bạn bị dính bẫy cứ lầm tưởng giống bài toán tần số thay đổi!
Các bạn dùng cách trên và làm thêm ví dụ trên mà thầy QUANG DƯƠNG đã giải và đối chiếu cách nào hiệu quả hơn nhé!