Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Snow_flower_9x trong 11:40:19 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16447Tiêu đề: Bài tập hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Snow_flower_9x trong 11:40:19 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài toán
Dùng proton bắn vào hạt nhân nguyên tử liti gay ra phản ứng tạo 2 hạt He. Biết phản ứng tỏa năng lượng . Hai hạt He sinh ra có cùng động năng và hợp vơi nhau góc $\varphi$. Cho khối lượng các hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó .Góc $\varphi$ phải tỏa mãn :
A. $Cos\varphi>0.75$
B. $Cos\varphi>0.875$
C. $Cos\varphi<-0.75$
D. $Cos\varphi<-0.875$
Các thầy cô và các bạn giải giúp ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:09:23 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
Bài toán
Dùng proton bắn vào hạt nhân nguyên tử liti gay ra phản ứng tạo 2 hạt He. Biết phản ứng tỏa năng lượng . Hai hạt He sinh ra có cùng động năng và hợp vơi nhau góc $\varphi$. Cho khối lượng các hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó .Góc $\varphi$ phải tỏa mãn :
A. $Cos\varphi>0.75$
B. $Cos\varphi>0.875$
C. $Cos\varphi<-0.75$
D. $Cos\varphi<-0.875$
Các thầy cô và các bạn giải giúp ạ!

Của bạn đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16155.msg66381#msg66381