Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 05:48:37 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16445Tiêu đề: hóa lý thuyết hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:48:37 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
X có công thức phân tử là C4H6O2 và phù hợp với dãy biến hóa sau
     +H2           -H2O        trùng hợp
A --------> B--------->C ----------------> cao su buna
     Ni,t           xt, t


Tiêu đề: Trả lời: hóa lý thuyết hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:40:45 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
X có công thức phân tử là C4H6O2 và phù hợp với dãy biến hóa sau
     +H2           -H2O        trùng hợp
A --------> B--------->C ----------------> cao su buna
     Ni,t           xt, t
X???
Nếu X là A thì X có thể là OHC-C-C-CHO.pt còn
lại bạn tự viết nhé.


Tiêu đề: Trả lời: hóa lý thuyết hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:02:15 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
A có thể là chất OH-CH2-C( NỐI 3) C- CH2- OH