Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 12:17:04 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16433Tiêu đề: Lý thuyết hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:17:04 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong phân rã phóng xạ beta trừ thì
A Một notron trong hạt nhân phân rã phát ra hạt phản nơtrinô
B electron có sẵn trong hạt nhân bị phóng xạ
C một phần năng lượng hạt nhân chuyển hóa thành một electron
D Một proton trong hạt nhân phân rã phát ra phản nơtrino


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:03:00 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
beta trừ => loại ngay A và D
hạt nhân k có e
hạt nhân cấu tạo bởi proton và notron=> loại B
đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 02:40:09 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
ĐA là A


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:51:15 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
ĐA là A

sách giáo khoa trang 188
định nghĩa rõ ràng "phóng xạ beta trừ là quá trình phát ra tia beta trừ. Tia beta trừ là dòng các hạt e"


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 04:31:59 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Nếu không nhớ được lí thuyết thì hãy viết pt là hiểu