Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lenhhoxung trong 11:23:58 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16431Tiêu đề: Mạch dao động
Gửi bởi: lenhhoxung trong 11:23:58 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay. Giả sử khi thu được sóng điện từ có bước sóng 15m mà suất điện động hiệu dụng trong cuộn dây là 1 [tex]\mu[/tex]V thì tần số góc và dòng điện cực đại chạy trong mạch là bao nhiêu ? Biết điện trở thuần trong mạch là 0,01m[tex]\Omega[/tex]
Nhờ mọi người giúp!