Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 10:54:49 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16428Tiêu đề: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 10:54:49 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Một con lắc đơn gồm vật nhỏ dao động có khối lượng m đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì một vật nhỏ có khối lượng m nó chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20pi (cm/s) đến va chạm đàn hồi với vật nhỏ m.Sau va chạm con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc anpha max và chu kì 1s.Lấy g = pi 2 m/s2. Giá trị của anpha max là
A. 0,05rad.   B. 0,4rad.      C.0.1rad.      D. 0,12rad.
Cám ơn!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:00:16 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
áp dụng công thức của va chạm đàn hồi
v= 2mvo/(m+m)= vo= 20pi cm/s = 0,2 pi m/s
T= 1 =>w = 2pi
@o^2 = @^2 + (v/w)^2
@o^2 = 0,1^2
@o= 0,1 rad
=> đáp án CTiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: timtoi trong 10:47:23 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2013
áp dụng công thức của va chạm đàn hồi
v= 2mvo/(m+m)= vo= 20pi cm/s = 0,2 pi m/s
T= 1 =>w = 2pi
@o^2 = @^2 + (v/w)^2
@o^2 = 0,1^2
@o= 0,1 rad
=> đáp án C


Bạn ơi đáp án ra 0,4rad lận.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:51:21 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2013
áp dụng công thức của va chạm đàn hồi
v= 2mvo/(m+m)= vo= 20pi cm/s = 0,2 pi m/s
T= 1 =>w = 2pi
@o^2 = @^2 + (v/w)^2
@o^2 = 0,1^2
@o= 0,1 rad
=> đáp án C
Đây là điều các em hay bị sai
Công thức đúng phải là
[tex]s^2+v^2/w^2=So^2[/tex]
==> [tex]\alpha^2+v^2/g.L=\alpha_o^2 ==> \alpha_0 = 0,4(rad)[/tex]
(bài trên áp dụng nhanh CT vmax=So.w)