Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khongbietthihoi trong 10:50:26 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16420Tiêu đề: NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN
Gửi bởi: khongbietthihoi trong 10:50:26 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Một mẫu radium nguyên chất 88Ra226 có khối lượng m = 1 g, chu kỳ bán rã T1 = 1620 năm,  phóng xạ α cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kỳ bán rã T2 = 3,82 ngày. Sau một thời gian, người ta thấy khối lượng hạt nhân X không đổi. Khối lượng hạt nhân X khi đó là
A. 6,46 µg.                     B. 4,64 mg.                    C. 6,46 mg.                    D. 4,64 µg.


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:25:26 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Một mẫu radium nguyên chất 88Ra226 có khối lượng m = 1 g, chu kỳ bán rã T1 = 1620 năm,  phóng xạ α cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kỳ bán rã T2 = 3,82 ngày. Sau một thời gian, người ta thấy khối lượng hạt nhân X không đổi. Khối lượng hạt nhân X khi đó là
A. 6,46 µg.                     B. 4,64 mg.                    C. 6,46 mg.                    D. 4,64 µg.

Bài này đã có nhiều bạn hỏi rồi.

Bạn xem: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9237