Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:15:07 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16418Tiêu đề: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:15:07 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
cho ống sáo có 1 đầu bị bịt kín và 1 đầu để hở. Biết rằng ống sáo phát ra âm to nhất ứng với 2 giá trị tần số của 2 họa âm liên tiếp là 150Hz và 250Hz. Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng?


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 09:33:34 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Tần số sóng âm xảy ra sóng dừng trong ống sáo là: [tex]f=(2k+1)\frac{v}{4l}=(2k+1)f_{min}[/tex]
      Họa âm thứ nhất : [tex]f_{1}=(2k+1)f_{min}[/tex]=150   (1)
      Họa âm thứ hai : [tex]f_{2}=(2k+3)f_{min}[/tex] = 250   (2)
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được : [tex]f_{min} = 50Hz[/tex]