Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:04:51 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16417Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:04:51 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Dùng hạt α có động năng 7,7 MeV bắn phá hạt nhân nguyên tử ni tơ N14 đứng yên thì có hạt prôtôn bay ra.
Hỏi hạt prôtôn bay ra theo chiều hợp với chiều bay của hạt α một góc bằng bao nhiêu biết rằng nó có động năng bằng 5,7 MeV.
Cho biết: m(N14)=14,00752u;   m(α)=4,00388u;
    m(p)=1,00814u;      m(017)=17,00453u
đáp án : 30 độ
P/s: có phải đáp án sai k các thầy ( bạn)???


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:06:43 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Đáp án là 31,5 độ. Chắc làm tròn nhiều lần nên ra 30 độ