Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 09:01:04 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16416Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ và sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 09:01:04 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu 1: Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo pt là :[tex]u1=6cos(40\Pi t+\frac{\Pi }{6}), u2=4cos(40\Pi t+\frac{\Pi }{2})[/tex]
. Biết AB=18cm, vận tốc truyền sóng trên nước là 120cm/s . Gọi C,D là 2 điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông . Số điểm dao động với biên độ =8cm trên đoạn CD là ;
A. 3   B.4  C.2     D.6
Câu 2 : Một nguồn sáng điểm S chuyển đông dều theo phương song song với đoạn thẳng nối 2 lỗ nhỏ S1 và S2 trên 1 màn phẳng.  cho khoảng cách 2 lỗ a= 2mm. Nguồn sáng cách màn đoạn D=1m. Tại điểm A nằm trên trung trực của 2 khe( khác phía với nguồn sáng điểm S) có đặt 1 máy đo cường độ ánh sáng, cứ mỗi giây máy đo được 15 lần thay đổi tuần hoàn của cường độ sáng của bức xạ màu vàng có bước sóng [tex]\lambda 1=600nm[/tex].Nếu nguồn phát đồng thời 2 bức xạ màu vàng có bước sóng [tex]\lambda 1=600nm , \lambda 2=400nm[/tex] và nguồn bắt đầu chuyển động từ điểm O trên trung trực của S1 và S2 thì thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng = cường độ sáng đo được lúc nguồn S nằm tại O (kể từ lúc nguồn bắt đầu chuyển động là)    :
A.0,333s   B.0,2555s   C.0,36666s    D.0,13333s

2 bài này khó quá em làm mãi không ra, thầy cô hay bạn nào giải giúp em với , em cám ơn
Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ và sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:59:11 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu 2 : Một nguồn sáng điểm S chuyển đông dều theo phương song song với đoạn thẳng nối 2 lỗ nhỏ S1 và S2 trên 1 màn phẳng.  cho khoảng cách 2 lỗ a= 2mm. Nguồn sáng cách màn đoạn D=1m. Tại điểm A nằm trên trung trực của 2 khe( khác phía với nguồn sáng điểm S) có đặt 1 máy đo cường độ ánh sáng, cứ mỗi giây máy đo được 15 lần thay đổi tuần hoàn của cường độ sáng của bức xạ màu vàng có bước sóng [tex]\lambda 1=600nm[/tex].Nếu nguồn phát đồng thời 2 bức xạ màu vàng có bước sóng [tex]\lambda 1=600nm , \lambda 2=400nm[/tex] và nguồn bắt đầu chuyển động từ điểm O trên trung trực của S1 và S2 thì thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng = cường độ sáng đo được lúc nguồn S nằm tại O (kể từ lúc nguồn bắt đầu chuyển động là)    :
A.0,333s   B.0,2555s   C.0,36666s    D.0,13333s
(Bài chi mà khó qua vậy)
Với giả thiết 1s có 15 vân sáng đi qua vị trí x=0 tuần hoàn ==>  hệ vân dao động điều hòa có PT
[tex]\Delta x = i1.cos(7,5\pi.t+\pi/2)[/tex]
Phương trình dịch nguồn: [tex]\Delta y = -i1.cos(7,5\pi.t+\pi/2).d/D[/tex]
Khi nguồn là AS tạp. do i2 nhỏ hơn i1, nên nguồn dịch đoạn ngắn nhất để vân sáng 2 dịch 1 đoạn i2 sẽ được máy đo lần đầu tiên [tex]==> \Delta x = i2 = \Delta y. D/d[/tex]
[tex]==> \lambda_2 = (-\lambda_1).cos(7,5\pi+\pi/2)[/tex]
==> t=0,33s


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ và sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:50:36 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
câu 1 bạn xem lik này:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16379.msg67069#msg67069