Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 05:57:23 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16409Tiêu đề: Lý thuyết sóng điện từ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 05:57:23 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc – xoen:
A: Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện.
B: Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường.
C: Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn.
D: Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:23:33 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Câu C
k nhắc đến trong thuyết


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng điện từ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 07:37:04 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Vậy mình hỏi thêm nếu câu đó sửa thành
"Từ trường biến thiên càng nhanh thì tần số điện trường xoáy càng lớn"
Thì là câu sai hay đung?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:39:37 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Vậy mình hỏi thêm nếu câu đó sửa thành
"Từ trường biến thiên càng nhanh thì tần số điện trường xoáy càng lớn"
Thì là câu sai hay đung?

theo mình cái này đúng
dựa vào pt


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:22:31 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc – xoen:
A: Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện.
B: Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường.
C: Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn.
D: Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường.

Dòng điện dịch là dòng điện không có thật.

Khi điện tích của tụ giảm dần do phóng điện thì điện trường giữa hai bản tụ cũng giảm => biến thiên; nên sinh ra từ trường ( thuyết Maxwell). Mà từ trường tồn tại xung quanh dòng điện => xem như giữa hai bản tụ có dòng điện " ảo " nào đó mà Maxwell gọi là dòng điện dịch.

Vậy câu A sai.
Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng điện từ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:02:39 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Thầy ơi trong ĐA nó ghi là C vậy là ĐA sai rồi ạ   ???