Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 05:47:34 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16408Tiêu đề: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 05:47:34 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp
Phát biểu nào sau đây về là sai khi nói về dao động của con lắc đơn?
A: Nếu bỏ qua lực cản của môi trường thì dao động của con lắc đơn là dao động điều hoà
B: Nếu chiều dài của dây treo con lắc là không đổi thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn sẽ tăng khi đưa nó
lên cao theo phương thẳng đứng
C: Trong quá trình dao động điều hoà của con lắc đơn thì chuyển động của con lắc từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là
chuyển động chậm dần
D: Nếu chiều dài của dây treo con lắc là không đổi thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn sẽ thay đổi theo vĩ
độ.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 06:12:29 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Đáp án A bạn , thêm góc lệch nhỏ < 10o con lắc mới dao động dh 


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:16:23 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Cảm ơn bạn . Cho mình hỏi thêm là nếu góc lệch >10 độ thì con lắc dao động tuần hoàn hay là không dao động được .


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động cơ
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 06:26:39 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
vẫn dao động dc chứ ban , ban thử lấy dây dọi lam thu xem nó sẽ dao động qua lại vị trí gốc toa độ => dao động tuần hoàn , nó dừng lại là do vật ma sát vs không khí .