Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mesutozil trong 11:18:28 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16404Tiêu đề: Bài tổng hợp giao động cơ khó
Gửi bởi: mesutozil trong 11:18:28 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Cho 2 dao động x1=10cos(2pi*t+phi) (phi là góc chưa biết) , x2=A2cos(2pi*t-pi/2), tổng hợp x1,x2 được
x=Acos(2pi*t-pi/3). Khi năng lượng dao động tổng hợp của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là bao nhiêu?
Thầy cô, các bạn giúp mình nhé  :-h


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp giao động cơ khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:34:59 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Cho 2 dao động x1=10cos(2pi*t+phi) (phi là góc chưa biết) , x2=A2cos(2pi*t-pi/2), tổng hợp x1,x2 được
x=Acos(2pi*t-pi/3). Khi năng lượng dao động tổng hợp của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là bao nhiêu?
Thầy cô, các bạn giúp mình nhé  :-h
Dạng này có trên diễn đàn rồi thử tìm xem.
HD thôi.
Cơ năng của dđ tổng hợp max khi biên độ tổng hợp max.
Dùng giản đồ vecto và áp dụng định lý sin trong tam giác (lưu ý các pha ban đầu đã biết)
Từ đó lập luận để A2max