Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 08:44:07 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16398Tiêu đề: bài con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: kokomi trong 08:44:07 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Hai con lắc lò xo giống nhau cùng vị trí cân bằng. Kích thích cho dao động điều hòa với biên độ nA (n nguyên dương) và A, cùng pha. Khi con lắc thứ nhất có động năng bằng a thì con lắc thứ 2 có động năng bằng b. Khi con lắc thứ nhất có thế năng bằng b thì động năng con lắc thứ 2 bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: bài con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:26:49 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Hai con lắc lò xo giống nhau cùng vị trí cân bằng. Kích thích cho dao động điều hòa với biên độ nA (n nguyên dương) và A, cùng pha. Khi con lắc thứ nhất có động năng bằng a thì con lắc thứ 2 có động năng bằng b. Khi con lắc thứ nhất có thế năng bằng b thì động năng con lắc thứ 2 bằng bao nhiêu?
do đồng pha
x1/x2=v1/v2 ==> Wd1/Wd2=Wt1/Wt2==> a/b=b/Wt2 ==> [tex]Wt2 = b^2/a[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: kokomi trong 10:16:04 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Hai con lắc lò xo giống nhau cùng vị trí cân bằng. Kích thích cho dao động điều hòa với biên độ nA (n nguyên dương) và A, cùng pha. Khi con lắc thứ nhất có động năng bằng a thì con lắc thứ 2 có động năng bằng b. Khi con lắc thứ nhất có thế năng bằng b thì động năng con lắc thứ 2 bằng bao nhiêu?
do đồng pha
x1/x2=v1/v2 ==> Wd1/Wd2=Wt1/Wt2==> a/b=b/Wt2 ==> [tex]Wt2 = b^2/a[/tex]
thầy ơi, Khi con lắc thứ nhất có động năng bằng a thì con lắc thứ 2 có động năng bằng b. Khi con lắc thứ nhất có thế năng bằng b thì động năng con lắc thứ 2 bằng bao nhiêu?. Đây là hai thời điểm khác nhau thầy ạ.