Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kinhkha trong 10:32:46 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16392Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó! Mong mọi người giúp đỡ em!
Gửi bởi: kinhkha trong 10:32:46 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
    b][/Em xin nhờ các thầy cô và các bạn giúp em!
   

Đặt một điện áp xoay chiều U = 100V, tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm một động cơ điện ghép nối tiếp với một tụ điện. Biết động cơ hoạt động bình thường, hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ là 0,75 và điện trở của cuộn dây trong động cơ là 10[tex]\Omega[/tex]
. Hệ số công suất của mạch là 0,9. Điện áp hiệu dụng đặt vào động cơ và cường độ dòng điện chạy trong mạch là:
A. 120V, 6A
B. 120V, 1,8A.
C. 125V, 6A.
D. 125V, 1,8A.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó! Mong mọi người giúp đỡ em!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:54:31 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
    b][/Em xin nhờ các thầy cô và các bạn giúp em!
   

Đặt một điện áp xoay chiều U = 100V, tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm một động cơ điện ghép nối tiếp với một tụ điện. Biết động cơ hoạt động bình thường, hiệu suất 80%, hệ số công suất của động cơ là 0,75 và điện trở của cuộn dây trong động cơ là 10[tex]\Omega[/tex]
. Hệ số công suất của mạch là 0,9. Điện áp hiệu dụng đặt vào động cơ và cường độ dòng điện chạy trong mạch là:
A. 120V, 6A
B. 120V, 1,8A.
C. 125V, 6A.
D. 125V, 1,8A.
Dùng vecto quay
[tex]U.cos(\varphi)=Uq.cos(\varphi_q) ==> Uq=120V[/tex]
Mặt khác [tex]H=(P-RI^2)/P=80[/tex]%
==> [tex]0,2.Uq.I.cos(\varphi_q)=RI^2 ==> I = 1,8A[/tex]