Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: share_knowledge trong 05:35:42 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16385Tiêu đề: Bài tập điện sóng và cơ khó
Gửi bởi: share_knowledge trong 05:35:42 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Thầy cô và các bạn ơi giúp em mấy bài tập khó này! cách càng nhanh càng tốt!
1/Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác vuông và vuông  ở A, trong đó A và B là  2 nguồn sóng nước giống nhau và cách nhau 2cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 đường cực đại giao thoa là 0,5cm. Để có đường cực tiểu giao thoa đi qua C thì khoảng cách AC phải bằng
A. 3,75cm hoặc 0,68cm.  B. 3,25cm hoặc 0,48cm.
C. 2,75cm hoặc 0,58cm.  D. 3,75cm hoặc 0,58cm.
2/ Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C trong mạch điện xoay chiều có điện áp [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex] thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là [tex]\varphi _{1}[/tex] , điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 30V. Biết rằng, nếu thay tụ C bằng tụ có điện dung C’ = 3C thì dòng  điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u là [tex]\varphi _{2}=\frac{\Pi }{2}-\varphi _{1}[/tex]  và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 90V. Hỏi biên độ [tex]U_{0}[/tex] bằng bao nhiêu vôn?
A. 60V  B. 30[tex]\sqrt{2}[/tex] V  C. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]2 V  D. 30V
3/  Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình [tex]x_{1}=3cos(5\Pi t-\frac{\Pi }{3})[/tex] và [tex]x_{2}=\sqrt{3}cos(5\Pi t-\frac{\Pi }{6})[/tex]
thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là?
A. 8    B. 7    C. 5    D. 6

 
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện sóng và cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:04 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Thầy cô và các bạn ơi giúp em mấy bài tập khó này! cách càng nhanh càng tốt!
1/Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của 1 tam giác vuông và vuông  ở A, trong đó A và B là  2 nguồn sóng nước giống nhau và cách nhau 2cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 đường cực đại giao thoa là 0,5cm. Để có đường cực tiểu giao thoa đi qua C thì khoảng cách AC phải bằng
A. 3,75cm hoặc 0,68cm.  B. 3,25cm hoặc 0,48cm.
C. 2,75cm hoặc 0,58cm.  D. 3,75cm hoặc 0,58cm.
HD em tự làm:
[tex]AB/\lambda=2/1=2[/tex] ==> 3 cực đại và 4 cực tiểu
Để C là cực tiểu thỉ C phải thỏa
[tex]CB-CA=0,5.\lambda[/tex] hoặc [tex]CB-CA=1,5.\lambda [/tex]
kết hợp tam giác vuông em sẽ giải ra AC
Trích dẫn
3/  Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình [tex]x_{1}=3cos(5\Pi t-\frac{\Pi }{3})[/tex] và [tex]x_{2}=\sqrt{3}cos(5\Pi t-\frac{\Pi }{6})[/tex]
thì sau 1s kể từ thời điểm t = 0 số lần 2 vật đi ngang qua nhau là?
A. 8    B. 7    C. 5    D. 6
[tex]\Delta x=|x1-x2|[/tex] chính là khoảng cách 2 dao động.
Dùng máy tính bấm mode 2 ==> hiệu 2 dao động 1,2 đề thành [tex]\Delta x[/tex]
Chúng gặp nhau khi [tex]\Delta x=0[/tex] ==> giải PT tìm giá trị t lần thứ 2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện sóng và cơ khó
Gửi bởi: hienluong trong 10:20:25 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C trong mạch điện xoay chiều có điện áp u=U_{0}cos\omega t thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là \varphi _{1} , điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 30V. Biết rằng, nếu thay tụ C bằng tụ có điện dung C’ = 3C thì dòng  điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u là \varphi _{2}=\frac{\Pi }{2}-\varphi _{1}  và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 90V. Hỏi biên độ U_{0} bằng bao nhiêu vôn?
A. 60V  B. 30\sqrt{2} V  C. 60\sqrt{2}2 V  D. 30V

HD:
Zc giảm 3 lần, cường độ dòng điện tăng 3 lần
Vậy, Uc không thay đổi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện sóng và cơ khó
Gửi bởi: hienluong trong 10:30:10 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2013
Mình bổ sung: OP = OQ = Uab, suy ra: Tam giác OPQ vuông cân tại O.
ON=Ud = 30 V; OM = Ud" = 90 V
suy ra: MN = 60 V = PQ
Vậy Uoab = 60 V