Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 09:23:49 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16377



Tiêu đề: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:23:49 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
1/ Trong thực tế có thể điều chế một bazơ tan bằng:
A. 5 cách        B. 4 cách         C. 2 cách             D. 3 cách
 Ai giúp mình giải chi tiết câu này với

2/ Hỗn hợp X gồm M và MO (M là một kim loại hóa trị II không đổi). Hòa tan 1,76 gam X bằng 200 ml dd HNO3 0,3M thì thấy vừa đủ, tạo thành dung dịch Y và giải phóng khí duy nhất NO. Cô cạn dung dịch Y thu được muối E, nung E đến khối lượng không đổi thu được 2 gam chất rắn F. Hãy tìm kim loại M (Cu)


3/ Cho các chất sau: NH2-CH2-COOCH3; NH2-CH2-CH(NH2)-COOH; CH3COONH4; HO-C6H4-CH2-NH2. Số chất lưỡng tính (đáp án là 3 nhưng theo mình là 4)

Mong mọi người giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: ngok_9294 trong 09:38:04 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
câu 3 theo t là chỉ có 3 chất đầu


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:44:36 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Chất cuối vẫn tác dụng NaOH và HCL bình thường mà = ='


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: ngok_9294 trong 09:50:02 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Chất cuối vẫn tác dụng NaOH và HCL bình thường mà = ='
t nghĩ đâu pải chất nào cứ tác dụng được vs axit, bz là chất lưỡng tính đâu
3 chất đầu là aa, muối của amoni, este của aa -->> là chất lg tinh
còn chất cuối là phenol của amin thì t nghĩ ko pải


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: ngok_9294 trong 09:56:33 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013

2/ Hỗn hợp X gồm M và MO (M là một kim loại hóa trị II không đổi). Hòa tan 1,76 gam X bằng 200 ml dd HNO3 0,3M thì thấy vừa đủ, tạo thành dung dịch Y và giải phóng khí duy nhất NO. Cô cạn dung dịch Y thu được muối E, nung E đến khối lượng không đổi thu được 2 gam chất rắn F. Hãy tìm kim loại M (Cu)



[/quote]
câu này t nghĩ c cứ thử đáp án vào là ra
cách t làm đểu đểu ;p
ta thấy chất rắn tăng chính là mo thêm vào:-->> nO= 0,015= n Cu  -->> mCu0= 0,8-->> n CuO = 0,01
thử lại nH+= 8/3 n Cu + 2 nCu0= 0,06( đúng vs giả thiết)-->> Cu


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 10:00:37 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
= ='

Còn câu 1 bạn giúp mình luôn đi


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:15:49 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
= ='

Còn câu 1 bạn giúp mình luôn đi
câu này tn í:
c1: oBz tan + h20
c2: bz tan + h20
có điện phân muối tan ko nhi?
t mới nghĩ được tn thui


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:32:38 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
1/ Trong thực tế có thể điều chế một bazơ tan bằng:
A. 5 cách        B. 4 cách         C. 2 cách             D. 3 cách
 Ai giúp mình giải chi tiết câu này với


Mong mọi người giúp mình

Cách 1: kim loại kiềm và 1 số kim loại kiềm thổ + H2O
cách 2: oxit của kim loại kiềm, kiềm thổ + H2O
cách 3: dd muối + dd muối kiềm  --> muối kết tủa + bazo tan
cách 4: điện phân dung dịch muối của kim loại kiềm tương ứng


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:35:11 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
1/ Trong thực tế có thể điều chế một bazơ tan bằng:
A. 5 cách        B. 4 cách         C. 2 cách             D. 3 cách
 Ai giúp mình giải chi tiết câu này với


Mong mọi người giúp mình

Cách 1: kim loại kiềm và 1 số kim loại kiềm thổ + H2O
cách 2: oxit của kim loại kiềm, kiềm thổ + H2O
cách 3: dd muối + dd muối kiềm  --> muối kết tủa + bazo tan
cách 4: điện phân dung dịch muối của kim loại kiềm tương ứng
ví dụ phương trình 3 đi bad...


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:16:00 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
1/ Trong thực tế có thể điều chế một bazơ tan bằng:
A. 5 cách        B. 4 cách         C. 2 cách             D. 3 cách
 Ai giúp mình giải chi tiết câu này với


Mong mọi người giúp mình

Cách 1: kim loại kiềm và 1 số kim loại kiềm thổ + H2O
cách 2: oxit của kim loại kiềm, kiềm thổ + H2O
cách 3: dd muối + dd kiềm  --> muối  + bazo tan
cách 4: điện phân dung dịch muối của kim loại kiềm tương ứng
đã sửa 


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:21:21 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Câu 3
3 chất sau là lưỡng tính
chất đầu k phải
Nên dựa vào định nghĩa
ax khả năng cho H+, hoặc khi tan cho H+
bazo   khả năng cho H+, hoặc tan cho OH-


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Chuyên SPHN IV
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:27:33 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Câu 3
chất đầu là bazo do gốc của NH2
còn phản ứng với NaOH là do gốc este
k phải lưỡng tính
chất cuối đương nhiên được
phenol có tính axit
gốc NH2 có tính bazo

cái này đảm bảo luôn ^^