Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 12:11:27 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16372Tiêu đề: 1 bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 12:11:27 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
thầy ơi giải chi tiết ra đáp án bài này giùm em, em còn lấn cấn chỗ đổi đơn vị nên làm không ra

Hạt nhân Po (210, 84) đứng yên, phân rã alpha thành hạt nhân X:   Po ( 210, 84) --> He (4,2) + X
biết khối lượng các nguyên tử tưởng ứng là : Mhe = 4.002603u, Mpo = 209,982876u, Mx = 205,974468u. Biết 1u = 931,5 (MeV/c bình), vận tốc hạt alpha bay ra xấp xỉ bằng:

A : 12 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
B : 1,6 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
C : 16 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
D : 1.2 . [tex]10^{6}[/tex] m/s


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:30:31 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
sao t ra khác dáp án nhỉ?  :-[


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:39:43 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
tính được động năng của hạt anpha= 5,302 MeV
có v^2= (2.k anpha)/m anpha= 2. 5,302MeV/ (4.002603MeV/c^2)=2,38.10^ 17
-->> v= 488308539,9 m/s^2


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:18:01 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2013
Hạt nhân Po (210, 84) đứng yên, phân rã alpha thành hạt nhân X:   Po ( 210, 84) --> He (4,2) + X
biết khối lượng các nguyên tử tưởng ứng là : Mhe = 4.002603u, Mpo = 209,982876u, Mx = 205,974468u. Biết 1u = 931,5 (MeV/c bình), vận tốc hạt alpha bay ra xấp xỉ bằng:
A : 12 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
B : 1,6 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
C : 16 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
D : 1.2 . [tex]10^{6}[/tex] m/s
HD:
+ Năng lượng của phản ứng: [tex]W=\left(m_{t}-m_{s} \right)c^{2}=W_{\alpha }+W_{X}=5,31MeV[/tex]
+ BTĐL: [tex]0=\vec{p}_{\alpha }+\vec{p}_{X}\Rightarrow p_{\alpha }^{2}=p_{X}^{2}\Rightarrow 2m_{\alpha }W_{\alpha}=2m_{X}W_{X}\Rightarrow W_{\alpha }=5,21MeV[/tex]
+ Mà [tex]W_{\alpha }=\frac{1}{2}m_{\alpha }v^{2}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2W_{\alpha }}{m_{\alpha }}}=\sqrt{\frac{2.5,21.1,6.10^{-13}}{4,002603.1,66055.10^{-27}}}=16.10^{6}m/s[/tex]
P/S: Trong công thức động năng các đại lượng có đơn vị chuẩn