Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:27:43 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16371Tiêu đề: bài tập về con lắc 1
Gửi bởi: moths trong 11:27:43 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 29  có 3 con lắc đơn cùng chiều dài,cùng khối lượng được treo torng điện trường đều có véc tơ E thẳng đứng ,con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1,q2,con lắc thứ ba không tích điện .Chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1,T2,T3 có T1=T3,T2=T3 tính tỉ số q1/q2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc 1
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:33:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
đề bài sai
k thể T1 = T3
k thể T2 =T3


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc 1
Gửi bởi: moths trong 11:42:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 29  có 3 con lắc đơn cùng chiều dài,cùng khối lượng được treo torng điện trường đều có véc tơ E thẳng đứng ,con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1,q2,con lắc thứ ba không tích điện .Chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1,T2,T3 có T1=T3,T2=T3 tính tỉ số q1/q2
câu 29  có 3 con lắc đơn cùng chiều dài,cùng khối lượng được treo torng điện trường đều có véc tơ E thẳng đứng ,con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1,q2,con lắc thứ ba không tích điện .Chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1,T2,T3 có T1=[tex]\frac{1}{3}[/tex]T3,T2=[tex]\frac{5}{3}[/tex]T3 tính tỉ số q1/q2