Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:12:54 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16365Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:12:54 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 26 một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 11,4kW và hệ số công suất 0,866 được mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380V.Lấy [tex]\sqrt{3}[/tex]=1,732. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua động cơ có giá trị là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 10:23:04 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 26 một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 11,4kW và hệ số công suất 0,866 được mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380V.Lấy [tex]\sqrt{3}[/tex]=1,732. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua động cơ có giá trị là bao nhiêu
Ta có công suất của động cơ tính theo công thức:[tex]P=3U_{P}.I_{P}.cos\varphi \rightarrow I_{P}=\frac{P}{3.U_{P}.cos\varphi }[/tex]
Mà trong đó:[tex]U_{P}=\frac{U_{d}}{\sqrt{3}}[/tex]
Em tự tính tiếp nhé!