Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:47:43 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16363Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:47:43 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đở
câu 22 điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có tần số f.Biết cường độ dòng điện sớm pha hơn [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]so với hiệu điện thế .Giá trị hiệu dụng C tính theo độ tự cảmL,điện trở R và tần số f là
a.[tex]C=\frac{1}{\pi f(2\pi fL-R)}[/tex]
b.[tex]C=\frac{1}{2\pi f(2\pi fL-R)}[/tex]
c.[tex]C=\frac{1}{\pi f(2\pi fL+R)}[/tex]
d.[tex]C=\frac{1}{2\pi f(2\pi fL+R)}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 09:58:00 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đở
câu 22 điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có tần số f.Biết cường độ dòng điện sớm pha hơn [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]so với hiệu điện thế .Giá trị hiệu dụng C tính theo độ tự cảmL,điện trở R và tần số f là
a.[tex]C=\frac{1}{\pi f(2\pi fL-R)}[/tex]
b.[tex]C=\frac{1}{2\pi f(2\pi fL-R)}[/tex]
c.[tex]C=\frac{1}{\pi f(2\pi fL+R)}[/tex]
d.[tex]C=\frac{1}{2\pi f(2\pi fL+R)}[/tex]

Sử dụng giản đồ vecto ta được: [tex]R^{^{2}}+Z_{_{L}}^{2}= R^{^{2}}+(Z_{_{L}}-Z_{C})^{2}+Z_{_{C}} ^{2}-2Z_{C}\sqrt{R^{^{2}}+(Z_{_{L}}-Z_{C})^{2}}cos\frac{\pi }{4}[/tex]
Biến đổi biểu thức trên ta được đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: sonycorp trong 10:01:54 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đở
câu 22 điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có tần số f.Biết cường độ dòng điện sớm pha hơn [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]so với hiệu điện thế .Giá trị hiệu dụng C tính theo độ tự cảmL,điện trở R và tần số f là
a.[tex]C=\frac{1}{\pi f(2\pi fL-R)}[/tex]
b.[tex]C=\frac{1}{2\pi f(2\pi fL-R)}[/tex]
c.[tex]C=\frac{1}{\pi f(2\pi fL+R)}[/tex]
d.[tex]C=\frac{1}{2\pi f(2\pi fL+R)}[/tex]

[tex]tan\varphi=\frac{Z_L-Z_C}{R}=tan\frac{-\pi}{4}=-1[/tex]
Thay [tex]\omega=2\pi f[/tex] vào => Đáp án D bạn ạ