Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 07:32:15 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16360Tiêu đề: Con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: hieu266 trong 07:32:15 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên lo= 37 cm, độ cứng k=100N/m treo thẳng đứng, khối lượng lò xo không đáng kể. Vật có khối lượng m=400g được gắn vào đầu dưới của lò xo. Đưa lò xo lên một độ cao nhất định sao cho đầu cao nhất lò xo cách mặt đất 45cm rồi thả nhẹ cho hệ lò xo và vật rơi tự do. Giả sử khi lò xo chạm đất thì đầu dưới của lò xo được giữ chặt và vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Lấy g=10m/s2. Biên độ dao động của vật?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:56:06 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên lo= 37 cm, độ cứng k=100N/m treo thẳng đứng, khối lượng lò xo không đáng kể. Vật có khối lượng m=400g được gắn vào đầu dưới của lò xo. Đưa lò xo lên một độ cao nhất định sao cho đầu cao nhất lò xo cách mặt đất 45cm rồi thả nhẹ cho hệ lò xo và vật rơi tự do. Giả sử khi lò xo chạm đất thì đầu dưới của lò xo được giữ chặt và vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Lấy g=10m/s2. Biên độ dao động của vật?
Sao ngộ thế, đầu tự do nằm trên mà khi rơi lại nằm dưới đất, do vậy nếu chỉnh lại đầu trên gắn vật đầu dưới tự do, vật cách mặt đất 45cm.
+ Khi đầu dưới chạm đất ==> thì vật rơi được (45-37)=8cm.
+ Vận tốc vật là : [tex]v=\sqrt{2g.s} = 40\sqrt{10}(cm/s)[/tex]
+ Vị trí cân bằng : [tex]\Delta Lo = mg/k = 4cm.[/tex]
==> Biên độ : [tex]A^2=x^2+\frac{v^2}{\omega^2} ==> A=4\sqrt{5}(cm)[/tex]