Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 03:46:29 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16358Tiêu đề: Bài toán đốt cháy hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:46:29 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ X, Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có 1 loại nhóm chức.
Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp M, cho toàn bộ sản phẩm cháy ( chỉ có CO2 và H2O) vào bình nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 4,17 gam và tạo ra 6 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là??
A. C2H5OH; C3H7OH
B. CH3COOH ; C2H5COOH
C. CH3CHO ; C2H5CHO
D. C2H4(OH)2 ; C3H6(OH)2
đáp án A

mình làm được mỗi đến đây
nCO2 = 0,06
mCO2 + mH2O = 4,17
=> nH2O = 0,085
nH2O > nCO2 => loại B và C
có 1 điều khó hiểu là
nM = 0,085 - 0,06 = 0,025
=> MM = 516
sai đâu nhỉ??
chắc phải là 1,29 gam
lúc đó M = 51,6 => A ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán đốt cháy hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:52:44 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Mình nghĩ khối lượng có vẫn đề, sửa lại 1,29g là ra đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán đốt cháy hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 05:51:01 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ X, Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có 1 loại nhóm chức.
Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp M, cho toàn bộ sản phẩm cháy ( chỉ có CO2 và H2O) vào bình nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 4,17 gam và tạo ra 6 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là??
A. C2H5OH; C3H7OH
B. CH3COOH ; C2H5COOH
C. CH3CHO ; C2H5CHO
D. C2H4(OH)2 ; C3H6(OH)2
đáp án A

mình làm được mỗi đến đây
nCO2 = 0,06
mCO2 + mH2O = 4,17
=> nH2O = 0,085
nH2O > nCO2 => loại B và C
có 1 điều khó hiểu là
nM = 0,085 - 0,06 = 0,025
=> MM = 516
sai đâu nhỉ??
chắc phải là 1,29 gam
lúc đó M = 51,6 => A ???
bai ban de sai vi tong luog nuoc va co2 da nho hon luog hon hop.do la kon chua ke luong oxi phan ung.