Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 10:11:22 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16347Tiêu đề: Xin giải giúp em bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Lazy Girl trong 10:11:22 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Xét phản ứng 22D [tex]\rightarrow[/tex] 3He + n. Cho biết mD=2,0135 u; mHe=3,0149 u: mn=1,0087 u; NA=6,022.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg xăng là 4,68.107 J. Khối lượng Đơ-te-ri cần thiết để thu đc năng lượng tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt cháy 1kg xăng là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Xin giải giúp em bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:21:12 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
1 phản ứng tỏa ra
(mt -ms) c^2 = ans = ans . 1,6 . 10^ -13 =
=> số phản ứng cần ( số hạt D cần) : 4,68. 10^7: ans
=> khối lượng : ans . 2 . 1,66055. 10^-27 (kg)
P/s : dùng phím ans, k nên làm tròn nh lần