Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: judares trong 09:51:39 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16346Tiêu đề: Bài hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 09:51:39 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Bắn hạt [tex]\alpha[/tex] vào hạt nhân N(A=14, Z=7) đứng yên, ta có phản ứng sau [tex]\alpha + N\rightarrow O(A=17,Z=8) + p[/tex]. Giả sử các hạt sinh ra có cùng một vận tốc. Tính động năng các hạt sinh ra theo động năng [tex]W_{\alpha }[/tex] của hạt [tex]\alpha[/tex]. Cho khối lượng các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u

Cho em hỏi dòng các hạt sinh ra có cùng một vận tốc có phải là cùng vectơ vận tốc không? Mong thầy/cô và các bạn cho ý kiến. Em xin cảm ơn!
Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:15:43 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
theo ý kiến của t thì:
tốc độ là độ lớn của vân tốc
còn vận tốc là đã bao gồm hướng và độ lớn
cùng vận tốc là cùng vecto vận tốc
bài này áp dùng định luật bảo toàn động lượng là được