Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:23:03 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16342Tiêu đề: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:23:03 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Cần lấy V1 l CO2 và V2 l CO để có được 24l hỗn hợp CO2 và CO có tỉ lệ khối hơi với khí metan là 2
giá trị V1
Đáp án là 6 nhưng mình nghĩ là 3 chứ nhỉ??


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:29:16 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
mình tính ra là 6.nhưng bạn có thể viết cách làm ra để mình tìm chỗ sai cho.


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:03:47 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
giúp mình tìm lỗi sai!!!!

CO2       46                              32-30 = 2
                              32       
CO          30                             46- 32 =14
CO2 / CO = 1/7
=> CO2 = 3
     CO = 21


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:07:36 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
giúp mình tìm lỗi sai!!!!

CO2      44                              32-28= 4
                              32       
CO          28                             44- 32 =12
CO2 / CO = 1/3
=> CO2 = 6
     CO = 18

Bạn nhầm PTK rùi.C là 12 thui bạn ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:17:19 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Ồ, Ngu!!!!
 8-x 8-x 8-x 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 09:24:42 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Ồ, Ngu!!!!
 8-x 8-x 8-x 8-x 8-x 8-x
Học ít thui %-)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 08:58:40 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
giúp mình tìm lỗi sai!!!!

CO2      44                              32-28= 4
                              32       
CO          28                             44- 32 =12
CO2 / CO = 1/3
=> CO2 = 6
     CO = 18

Bạn nhầm PTK rùi.C là 12 thui bạn ạ :D
ban oi co2 la 44 co 28 là dung rui ma sai tnao vay


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 07:44:43 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Bạn nhìn bài bạn chủ pic ấy, viết nhầm thành 46, 44 là đã sửa rồi ^^


Tiêu đề: Trả lời: pp đường chéo cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:50:11 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Bạn nhìn bài bạn chủ pic ấy, viết nhầm thành 46, 44 là đã sửa rồi ^^

 mhu-) mhu-) mrun:)