Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Nguyên trong 05:49:31 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16340Tiêu đề: Hệ số polime
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:49:31 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải hộ bài này, tui đọc giải mà vẫn không hiểu ^^

Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Hãy tìm xem khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có 1 cầu nối đisunfua, giả thiết rằng S đã thay thế H trong nhóm metylen trong mạch cao su


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số polime
Gửi bởi: superburglar trong 05:53:55 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
HD:
Gọi công thức phân tử:[tex]C_{5n}H_{8n-2}S_{2}\rightarrow n[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số polime
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:58:21 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Sao đáp án ra trong 25 nhỉ
Nó là cái công thức này [tex]\dfrac{3200}{128}[/tex]
Hay sách đểu nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Hệ số polime
Gửi bởi: superburglar trong 06:06:26 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Sao đáp án ra trong 25 nhỉ
Nó là cái công thức này [tex]\dfrac{3200}{128}[/tex]
Hay sách đểu nhỉ
làm đề ra đáp án chuẩn như vậy còn sách sai hay không thì không biết :P