Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 05:19:57 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16339Tiêu đề: một câu hữu cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 05:19:57 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOCH=CH2 , CH3COOH và OHC-CH2-CHO phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa 54 gam Ag. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 0,28 lít H2 ( ở dktc). Giá trị của m là:
a. 10,5         b. 19,5             c. 9,6             d. 6,9


Tiêu đề: Trả lời: một câu hữu cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:44:26 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Gọi số mol 3 chất là a, b, c
2a+4c=0,5
b=0,025
1,5+0,125.72<m=72(a+c)+60b=1,5+72(a+c)<1,5+72.0,25
Sao chả có đáp án nào nhỉ ???


Tiêu đề: Trả lời: một câu hữu cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 06:02:40 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOCH=CH2 , CH3COOH và OHC-CH2-CHO phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa 54 gam Ag. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 0,28 lít H2 ( ở dktc). Giá trị của m là:
a. 10,5         b. 19,5             c. 9,6             d. 6,9
HCOOCH=CH2 bị thủy phân trong mt kiềm nên [tex]\sum{n_{este,andehit}}=n_{Ag}/4=0,125mol\Rightarrow m=0,125*72+0,025*60=10,5\Rightarrow A[/tex]