Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: iamavip trong 04:36:26 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16337Tiêu đề: Một bài về nhiệt học rất khó
Gửi bởi: iamavip trong 04:36:26 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giáo giúp đỡ em bài toán sau
Cho 2 bình nhiệt lượng kế, Bình 1 chứa 4kg nước ở 80 độ C,  Bình 2 chứa 2 kg nước ở 20 độ C. Ta rót m3= 0.5 kg nước từ bình 1 sang bình 2 sau khi cân bằng, lại rót m3 từ bình 2 sang bình 1. Hỏi phải làm như vậy bao nhiêu lần để nhiệt độ chệnh lệch giữa 2 bình là 0.1 độ C
( Bỏ qua nhiệt lượng kế , nhiệt lượng mất mát)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về nhiệt học rất khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 07:42:24 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Cho 2 bình nhiệt lượng kế, Bình 1 chứa 4kg nước ở 80 độ C,  Bình 2 chứa 2 kg nước ở 20 độ C. Ta rót m3= 0.5 kg nước từ bình 1 sang bình 2 sau khi cân bằng, lại rót m3 từ bình 2 sang bình 1. Hỏi phải làm như vậy bao nhiêu lần để nhiệt độ chệnh lệch giữa 2 bình là 0.1 độ C
( Bỏ qua nhiệt lượng kế , nhiệt lượng mất mát)
Ta chứng minh bài toán bổ đề sau (em tự chứng minh dựa trên phương trình cân bằng nhiệt)
"Cho các chất có khối lượng , nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu lần lượt là [tex]m_{1},c_{1},t_{1};m_{2},c_{2},t_{2};...;m_{n}c_{n}t_{n}[/tex]
Cho các chất trao đổi nhiệt với nhau trong một bình kín , gọi t là nhiệt độ cân bằng . Công thức xác định t là
[tex]t=\frac{m_{1}c_{1}t_{1}+m_{2}c_{2}t_{2}+...+m_{n}c_{n}t_{n}}{m_{1}c_{1}+m_{2}c_{2}+...+m_{n}c_{n}}[/tex]"

Áp dụng kết quả trên giải bài toán theo từng lần một !