Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 04:16:33 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16336Tiêu đề: Một số bài hóa trong đề SP lần 8 2012 xin giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 04:16:33 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Một số câu trong đề sư phạm lần 8 mình chưa tìm được phương pháp giải, nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ.
1/hòa tan hoàn toàn 29,4 gam hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 vào dd HCl dư. Dẫn lượng khí CO2 thu được vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được mg kết tủa, m nằm trong khoảng nào?

2)Cho 18,2g hỗn hợp các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N tác dụng với 300ml dung dịch naoh 1M , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn thu được ( m ) gam chất rắn và hỗn hợp khí X gồm 4 chất đều làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh . Tỉ khối của X đối với H2 là 17,6 , Tính m


3)hỗn hợp X gồm axit panmitic , axit stearic và axit linoleic . để trung hòa m(g) X cần 40ml dd NaOH 1M . mặt khác nếu đốt m(g) X thi thu được 15.232 (l) CO2 (dktc) và 11.7g H2O . số mol của axit linoleic trong m(g) hh X

4)Hoà tan hoàn toàn 3.44g hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu trong 200 ml dd HNO3( vừa đủ) thu được dd Y chỉ chứa 2 muối và khí NO duy nhất. CM của HNO3 đã dùng ban đầu là?

5)Đốt cháy hỗn hợp A gồm ba chất thuộc dãy đồng đẳng benzen cần dùng V lít không khí (đktc). Cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi, thu được 3 gam kết tủa, khối lượng dung dịch tăng 12,012 gam. Đun nóng dung dịch, thu được thêm 12 gam kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Không khí gồm 20% O2 và 80% N2. Trị số của V là.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài hóa trong đề SP lần 8 2012 xin giải đáp
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 09:52:36 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
cau 3: axit panmitic : x mol
            axit stearic: y mol
             axit linoleic :z mol
=>18x+16y+18z=0,68
    x+y+z=0,04
    18x+16y+16z=0,65
=>z=0,015


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài hóa trong đề SP lần 8 2012 xin giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 10:57:11 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
cau 3: axit panmitic : x mol
            axit stearic: y mol
             axit linoleic :z mol
=>18x+16y+18z=0,68
    x+y+z=0,04
    18x+16y+16z=0,65
=>z=0,015
Bạn xem thêm cách này xem
axit panmitic và stearic có 1 lk pi nên nCO2=nH2O
axit linoleic có 3 lk pi (2 trong mạch,1 trong gốc axit) nên [tex]n_{linoleic}=(3-1)(n_{CO2}-n_{H2O})[/tex]
Vậy [tex]n_{linoleic}=2(\sum{n_{CO2}}-\sum{n_{H2O}})=....[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài hóa trong đề SP lần 8 2012 xin giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:19:17 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một số câu trong đề sư phạm lần 8 mình chưa tìm được phương pháp giải, nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ.
1/hòa tan hoàn toàn 29,4 gam hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 vào dd HCl dư. Dẫn lượng khí CO2 thu được vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được mg kết tủa, m nằm trong khoảng nào?

2)Cho 18,2g hỗn hợp các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N tác dụng với 300ml dung dịch naoh 1M , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn thu được ( m ) gam chất rắn và hỗn hợp khí X gồm 4 chất đều làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh . Tỉ khối của X đối với H2 là 17,6 , Tính m


3)hỗn hợp X gồm axit panmitic , axit stearic và axit linoleic . để trung hòa m(g) X cần 40ml dd NaOH 1M . mặt khác nếu đốt m(g) X thi thu được 15.232 (l) CO2 (dktc) và 11.7g H2O . số mol của axit linoleic trong m(g) hh X

4)Hoà tan hoàn toàn 3.44g hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu trong 200 ml dd HNO3( vừa đủ) thu được dd Y chỉ chứa 2 muối và khí NO duy nhất. CM của HNO3 đã dùng ban đầu là?

5)Đốt cháy hỗn hợp A gồm ba chất thuộc dãy đồng đẳng benzen cần dùng V lít không khí (đktc). Cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi, thu được 3 gam kết tủa, khối lượng dung dịch tăng 12,012 gam. Đun nóng dung dịch, thu được thêm 12 gam kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Không khí gồm 20% O2 và 80% N2. Trị số của V là.
Mình HD qua bạn xem tự làm nhé :D
Câu 1:
+ bạn tính nBa2+
+ giải sử hỗn hợp chỉ gồm MgCO3 hoặc chỉ gồm CaCO3 để giới hạn số mol của CO2 tạo thành
+ đưa lên đồ thị để xem khoảng kết nủa nằm ở khoảng nào.

Câu 2: công thức trên có dạng muối amoni.
Mặt khác,[tex]n_{C3H9O2N}<n_{NaOH}\Rightarrow n_{hhkhi}=n_{C3H9O2N}[/tex]
Bảo toàn khối lượng==>đáp án
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài hóa trong đề SP lần 8 2012 xin giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:43:45 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013

Câu 5
.Bạn gọi công thức trung bình rồi làm bt thui:[tex]C_{n}H_{2n-6}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài hóa trong đề SP lần 8 2012 xin giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:53:53 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Một số câu trong đề sư phạm lần 8 mình chưa tìm được phương pháp giải, nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ.
1/hòa tan hoàn toàn 29,4 gam hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 vào dd HCl dư. Dẫn lượng khí CO2 thu được vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được mg kết tủa, m nằm trong khoảng nào?

2)Cho 18,2g hỗn hợp các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N tác dụng với 300ml dung dịch naoh 1M , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn thu được ( m ) gam chất rắn và hỗn hợp khí X gồm 4 chất đều làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh . Tỉ khối của X đối với H2 là 17,6 , Tính m


3)hỗn hợp X gồm axit panmitic , axit stearic và axit linoleic . để trung hòa m(g) X cần 40ml dd NaOH 1M . mặt khác nếu đốt m(g) X thi thu được 15.232 (l) CO2 (dktc) và 11.7g H2O . số mol của axit linoleic trong m(g) hh X

4)Hoà tan hoàn toàn 3.44g hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu trong 200 ml dd HNO3( vừa đủ) thu được dd Y chỉ chứa 2 muối và khí NO duy nhất. CM của HNO3 đã dùng ban đầu là?

5)Đốt cháy hỗn hợp A gồm ba chất thuộc dãy đồng đẳng benzen cần dùng V lít không khí (đktc). Cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi, thu được 3 gam kết tủa, khối lượng dung dịch tăng 12,012 gam. Đun nóng dung dịch, thu được thêm 12 gam kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Không khí gồm 20% O2 và 80% N2. Trị số của V là.
Câu 4 xem ở đây:
http://forum.dayhoahoc.com/threads/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-c%C3%A2u-trong-%C4%91%E1%BB%81-s%C6%B0-ph%E1%BA%A1m-l%E1%BA%A7n-8-2012-em-nh%E1%BB%9D-gi%E1%BA%A3i-%C4%91%C3%A1p.49534/