Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Sunhaka trong 03:58:28 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16334Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Sunhaka trong 03:58:28 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy chỉ giúp, em xin cam ơn!

Câu 1: (on4-7)Một vật thực hiện đồng thời 2 dđđh cùng phương, cùng tần số f = 10Hz, có biên độ lần lượt là A1 = 7cm, A2 = 8cm và có độ lệch pha [tex]\Delta[/tex][tex]\varphi[/tex] = [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] rad. Vận tốc của vật tính theo m/s ứng với li độ x =12cm là:
a. [tex]\pm 10\pi[/tex]
b. [tex]\pm \frac{\pi }{10}[/tex]
c. [tex]\pm \pi[/tex]
d. [tex]\pm \frac{\pi }{100}[/tex]

Câu 2: (on7-34)MỘt vật dđđh quanh VTCB theo pt: x = Acos([tex]\omega[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]). Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng [tex]\frac{\pi }{30}[/tex] (s) thì động năng của vật lại bằng ba lần thế năng. Chu kỳ dđ của vật tính theo (s):
a. [tex]\frac{\pi }{15}[/tex]
b.[tex]\frac{2\pi }{15}[/tex]
c.[tex]\frac{\pi }{20}[/tex]
d. [tex]\frac{\pi }{30}[/tex]

Câu 3: (on739)Một vật dđđh với chu kỳ T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/3 là:
a. 4A/T
b. [tex]3\sqrt{3}[/tex]A/T
c. [tex]\sqrt{3}[/tex]A/T
d. 6A/T


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:12:35 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 1
tính biên độ tông hợp
A= 13
Wt / W = (12/13)^2 = 144/169
=> Wđ/W = 1- 144/169 = 25/169
=> ( v/vmax)^2 = 25/169
=> v / vmax = 5/ 13
=> v = 5/13 . vmax
vmax = wA = 20 pi . 0,13 =2,6 pi
=> v = +- pi
đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:17:42 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 3
v = S/t
vmax <=> S max
Smax = 2A sin phi/2
T/3 = 120 độ => phi /2 = 60 độ
Smax = A căn 3
V = (A căn 3)/( T/3)
= 3 căn 3 . A/T
đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:25:13 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 2
bạn xem lại xem có chép thiếu
" khoảng tgian ngắn nhất " k nha!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Sunhaka trong 05:06:32 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Cam ơn bạn nhiều!!
Câu số 2 không ghi khoảng thời gian ngắn nhất bạn ạ. Bạn giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Sunhaka trong 05:13:44 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 1
tính biên độ tông hợp
A= 13
Wt / W = (12/13)^2 = 144/169
=> Wđ/W = 1- 144/169 = 25/169
=> ( v/vmax)^2 = 25/169
=> v / vmax = 5/ 13
=> v = 5/13 . vmax
vmax = wA = 20 pi . 0,13 =2,6 pi
=> v = +- pi
đáp án C

Ban ơi cho mình hỏi tại sao mình phải lập tỉ số, có phải đó là một cách tính đặc thù của dạng này không, còn cách nào giải nữa không bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: EL_DHVD trong 05:14:02 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
chắc đề thiếu , nếu khoảng thời gian ngắn nhất là pi/30 thì t = T/4  = > T = 2pi / 15


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Sunhaka trong 05:18:47 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
chắc đề thiếu , nếu khoảng thời gian ngắn nhất là pi/30 thì t = T/4  = > T = 2pi / 15
Bạn giải chi tiết ra giúp mình được không. Tks pan nhiều!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:21:17 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 1
tính biên độ tông hợp
A= 13
Wt / W = (12/13)^2 = 144/169
=> Wđ/W = 1- 144/169 = 25/169
=> ( v/vmax)^2 = 25/169
=> v / vmax = 5/ 13
=> v = 5/13 . vmax
vmax = wA = 20 pi . 0,13 =2,6 pi
=> v = +- pi
đáp án C

Ban ơi cho mình hỏi tại sao mình phải lập tỉ số, có phải đó là một cách tính đặc thù của dạng này không, còn cách nào giải nữa không bạn?

k
đó là thói quen tính của mình ^^
có nh cách tính khác
ví dụ dùng công thức giải nhanh


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:28:08 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
chắc đề thiếu , nếu khoảng thời gian ngắn nhất là pi/30 thì t = T/4  = > T = 2pi / 15
Bạn giải chi tiết ra giúp mình được không. Tks pan nhiều!!!

Wđ = 3Wt
=> Wt = 1/4 W
=> x = +- 1/2 A
bạn vẽ đường tròn
tgian ngắn nhất sẽ là khoảng T/6 ( đi từ pha pi/6 đến 2pi/6)
tuy nhiên đề bài cho cứ khoảng tgian
K NÓI ĐẾN LÀ LIÊN TIẾP
=> T/2 = pi/30 => T =pi/15
vẫn giải được
đáp án A nha