Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 02:48:36 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16330Tiêu đề: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: probmt114 trong 02:48:36 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát muy = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. 0,425m/s   B. 0,525m/s   C. 0,225m/s   D. 0,625m/s


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:21:17 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát muy = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. 0,425m/s   B. 0,525m/s   C. 0,225m/s   D. 0,625m/s
HD: Áp dụng nhanh công thức: [tex]\left| \bar{v}\right|=\frac{\omega A}{\pi }=0,4026m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:25:36 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát muy = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. 0,425m/s   B. 0,525m/s   C. 0,225m/s   D. 0,625m/s


quãng đường đi được đến khi dừng hẳn
Ams = W => mguS = 1/2 kA^2
=> S =(kA^2)/(2mgu) = 8m
độ giảm biên độ trong 1 chu kỳ là
dentalA = (4mgu)/k = 4. 10^-4
số dao động N= A/ dental A =100
tgian đến khi dứng = TN = 0,2 . 100 = 20
tốc độ trung bình là
8/20 = 0,4 m/s


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: probmt114 trong 06:35:25 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
đáp án D thầy ơi xem lại giùm em đi


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:43:29 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
đáp án D thầy ơi xem lại giùm em đi
Em kiểm tra lại đề xem có đánh nhầm chỗ nào ko, chứ với dữ kiện vậy đáp án 0,4026 m/s là chính xác.
+ Công thức thầy đưa ra là công thức nhanh và tổng quát cho bài toán
+ Hoặc tính từng bước theo "bad" kết quả cũng như nhau.


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: ngok_9294 trong 11:12:14 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát muy = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. 0,425m/s   B. 0,525m/s   C. 0,225m/s   D. 0,625m/s
HD: Áp dụng nhanh công thức: [tex]\left| \bar{v}\right|=\frac{\omega A}{\pi }=0,4026m/s[/tex]

thầy ơi, công thức này áp dụng khi nào ạ????


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp bài con lắc lx
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:25:17 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát muy = 0,01. Lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đi tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ để vật dao động tắt dần. Tốc độ trung bình kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật dừng lại là:
A. 0,425m/s   B. 0,525m/s   C. 0,225m/s   D. 0,625m/s
HD: Áp dụng nhanh công thức: [tex]\left| \bar{v}\right|=\frac{\omega A}{\pi }=0,4026m/s[/tex]

thầy ơi, công thức này áp dụng khi nào ạ????


áp dụng với câu hỏi : tốc độ trung bình đến khi dừng hẳn của dao động tắt dần
trong bài của t nếu k tính luôn , để đến cuối rồi thu gọn thì cũng ra công thức