Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:08:50 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16326Tiêu đề: bài tập về sóng 1
Gửi bởi: moths trong 11:08:50 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 12 hai nguồn sóng A,B trên mặt nước dao động điều hòa với tần số f=15Hz ,cùng pha.Tại điểm M trên mặt nước cách nguồn các đoạn d1=14,5cm , d2=17,5cm sóng có biên độ cực đại .giữa M và trung trực AB có hai dãy cực đại khác .Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng 1
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:10:26 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
giữa M và trung trực còn 2 cực đại => M là cực đại thứ 3
d2-d1 = 3 lamda
3 = 3 lamda
lamda = 1cm
v = 15 cm/s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng 1
Gửi bởi: superburglar trong 12:11:46 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
giữa M và trung trực còn 2 cực đại => M là cực đại thứ 3
d2-d1 = 3 lamda
3 = 3 lamda
lamda = 1cm
v = 15 cm/s
Khuyến mại thêm cái hình
M nằm trên đường cức đại thứ 3 (K=3)