Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 06:43:41 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16324Tiêu đề: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:43:41 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Đốt cháy 6,72g Fe trong khí thu được m g  hh X gồm các oxit và sắt dư
để hòa tan hoàn toàn X cần vừa hết 255ml đ HNO3 2M
thu được Vl NO2
tính V và m??


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 01:10:07 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
[tex]2H^++NO_3^-+1e \rightarrow H_2O+NO_2 \\ n_{H^+}=0.51 \rightarrow n_{NO_2}=0,255 \rightarrow V=5,712 \\ m=m_{Fe}+m_O=6,72+\dfrac{0,12.3-0,255}{2}.16=7,56g[/tex]
Không biết sai chỗ nào không nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:29:50 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
giống t và khác đáp án
đáp án: 8,4 g  và   3,36l ( ảo quá )


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 03:06:47 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
[tex]2H^++NO_3^-+1e \rightarrow H_2O+NO_2 \\ n_{H^+}=0.51 \rightarrow n_{NO_2}=0,255 \rightarrow V=5,712 \\ m=m_{Fe}+m_O=6,72+\dfrac{0,12.3-0,255}{2}.16=7,56g[/tex]
Không biết sai chỗ nào không nhỉ
Bài của @MN sai ở chỗ H+ phản ứng tạo NO2 không phải là toàn bộ lượng H+ ban đầu vì còn một lượng H+ kết hợp vs O2- để tạo nước.
Bài giải:
+ Quy đổi hh thành Fe(0,12 mol);O (x mol)
+ Gọi số mol NO2 là y mol.Ta có hệ 2x+y=0,36 (bảo toàn e ) và 2x+2y=0,51 ( bảo toàn H+).Tìm đk x=0,105,y=0,15==>đáp án