Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 12:27:55 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16322Tiêu đề: lý thuyết con lắc lõ xo
Gửi bởi: probmt114 trong 12:27:55 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Câu 26: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, khi lực đàn hồi tác dụng lên vật tăng từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại thì tốc độ của vật sẽ
A. tăng lên cực đại rồi giảm xuống.   B. tăng từ cực tiểu lên cực đại.
C. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên.   D. giảm từ cực đại xuống cực tiểu
theo em là D mà đáp án lại là A, xin mọi người cho y kiến


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết con lắc lõ xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:50:33 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
F=kx
Fmin = -kx tại biên âm
Fmax = kx tại biên dương
vật đi từ biên âm --> VTCB ---> biên dương
tốc độ tắng đến ........cực đại .....rồi giảm .....