Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyen chu trong 09:22:21 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16318Tiêu đề: Bài tập về sóng
Gửi bởi: nguyen chu trong 09:22:21 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Bài 1:Để xác định vận tốc âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng âm người ta dùng một ống có pittong và màng ngăn âm đóng kín một trong các đáy của nó. Hãy tìm vận tốc âm nếu khoảng cách giữa các vị trí liên tiếp của pittong mà tại đó ngừoi ta quan sát được cộng hưởng ở tần số v= 2000Hz và l= 8.5cm .
Bài 2: Một sợi dây đàn khối lượng m, bị kẹp chặt cả hai đầu. Trên sợi dây được kích thích dao động âm cơ bản với tần số góc w và giá trị cực đại của biên độ li độ là amax. Hãy xác định
a) Động năng cực đại của sợi dây
b) Giá trị trung bình của động năng sợi dây trong một chu kì dao động.
Bài 3: Một sợi dây đàn khối lượng m, bị kẹp chặt cả hai đầu. Trên sợi dây được kích thích dao động âm cơ bản với tần số góc w và giá trị cực đại của biên độ li độ là amax. Hãy xác định
a) Động năng cực đại của sợi dây
b) Giá trị trung bình của động năng sợi dây trong một chu kì dao động.
Bài 4: Một nguồn điểm đẳng hướng phát ra sóng âm với tần số v= 1.45kHz. Tại điểm cách nguồn sóng khoảng r0=5m biên độ dao động của hạt môi trường là a0=5 micromet, tại điểm A cách nguồn sóng r=10m thì biên độ dao động nhỏ hơn a0 là n= 3 lần. Hãy xác định
a) Hệ số tắt dần anpha của sóng
b) Biên độ dao động của vận tốc hạt môi trường tại điểm A
mọi người giúp mình với.cảm ơn nhiều ạ  :x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:46:16 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Bài 1:Để xác định vận tốc âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng âm người ta dùng một ống có pittong và màng ngăn âm đóng kín một trong các đáy của nó. Hãy tìm vận tốc âm nếu khoảng cách giữa các vị trí liên tiếp của pittong mà tại đó ngừoi ta quan sát được cộng hưởng ở tần số v= 2000Hz và l= 8.5cm .
Khi miệng ống là bụng sóng thì âm nghe to ==> ĐK có sóng : [tex]L=(k+1/2)\lambda/2[/tex]
2 lần liên tiep nghe to cách nhau ngắn nhất [tex]\lambda/2=8,5 ==> v=\lambda.f=340m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:57:28 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
Bài 3: Một sợi dây đàn khối lượng m, bị kẹp chặt cả hai đầu. Trên sợi dây được kích thích dao động âm cơ bản với tần số góc w và giá trị cực đại của biên độ li độ là amax. Hãy xác định
a) Động năng cực đại của sợi dây
b) Giá trị trung bình của động năng sợi dây trong một chu kì dao động.
a/âm cơ bản tương đương trên dây có 1 bó sóng.
Xet 1 đoạn dây rất bé dx có KL dm ==> [tex]wdmax=1/2dm.vo^2[/tex]
[tex]vo=a.w=amax.sin(2\pi.x/\lambda).w[/tex]
==> [tex]Wdmax=1/2.(m/L) dx.(amax.sin(2\pi.x/\lambda).w)^2[/tex]
xét toàn sợi dây:
[tex]Wd_{max}=\frac{m}{2L}.amax.\omega^2\int_{0}^{L}{sin^2(\frac{2\pi.x}{\lambda})dx}[/tex]
==>[tex]Wd_{max}=\frac{m}{2L}.amax.\omega^2\int_{0}^{L}{(1/2-1/2.cos(4\pi.x/\lambda))dx}[/tex]
(Tới đây em tự tính nhé lưu ý L=lambda/2)
b/ Lất KQ câu ( a ) chia cho T